Pořízení technologií do začínajícího podniku Nástrojárna CB s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016802

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je pořízení nové technologie – CNC obráběcího centra. Realizací projektu je očekáván nárůst objemu produkce a kvalita výroby. Dojde ke zrychlení výrobního procesu, nárůstu tržeb a podílu na trhu. Společnost tak zvýší svou konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.